Гостиница Мария (Санкт-Петербург)

наб. реки Мойки, д. 26

71 фото
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/7c/76nm.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/7c/76nn.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/7c/76no.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/7c/76nq.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/7c/76ns.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/7c/76nt.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/7c/76nu.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/7c/76nv.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82k0.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82jv.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82k1.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82k2.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82k8.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82k9.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82k5.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82k6.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82k7.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82k3.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82k4.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82ka.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kb.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kc.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kd.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82ke.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kf.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82km.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kg.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kk.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kl.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82ki.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kj.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kn.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kh.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82ko.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kp.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kq.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kr.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kt.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82ku.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82kv.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82ks.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82l0.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82l1.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82l2.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82l3.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82l5.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82l4.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82l6.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82l7.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82l8.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82l9.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82la.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lb.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lc.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82le.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lf.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lg.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lh.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82ld.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82li.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lj.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lk.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82ll.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82ln.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lo.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lp.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lq.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82ls.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lr.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lt.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/big/photo/88/82lm.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lm.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ln.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lo.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lp.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lq.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lr.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ls.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lt.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l0.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l1.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l2.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l3.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ko.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kp.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kq.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kr.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82jv.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k0.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k1.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k2.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k3.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k4.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k5.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k6.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k7.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k8.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k9.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l4.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l5.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l6.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l7.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ld.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82le.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lf.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lg.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lh.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82li.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lj.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lk.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ll.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ks.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kt.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ku.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kv.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ka.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kb.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kc.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kd.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ke.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kh.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ki.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kj.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kk.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kl.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82km.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kn.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l8.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l9.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82la.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lb.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lc.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lm.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ln.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lo.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lp.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lq.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lr.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ls.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lt.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l0.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l1.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l2.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l3.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ko.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kp.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kq.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kr.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82jv.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k0.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k1.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k2.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k3.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k4.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k5.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k6.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k7.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k8.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k9.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l4.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l5.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l6.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l7.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ld.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82le.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lf.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lg.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lh.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82li.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lj.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lk.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ll.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ks.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kt.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ku.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kv.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ka.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kb.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kc.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kd.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ke.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kh.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ki.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kj.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kk.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kl.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82km.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kn.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l8.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l9.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82la.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lb.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lc.jpg
Гостиница «Мария» в центре Санкт-Петербурга находится в историческом здании в стиле классицизма, построенном в 1926 году, на набережной реки Мойки рядом с Певческим мостом, пройдя по которому, вы попадаете на Дворцовую площадь. Ближайшие станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект», все знаменитые достопримечательности города можно осмотреть, прогуливаясь не спеша пешком. Адрес гостиницы Maria: Наб. реки Мойки, 26, Санкт-Петербург. Вы можете забронировать любой из 87 номеров отеля «Maria St.Petersburg» на нашем сайте. Интерьер каждого номера оформлен в благородном классическом стиле, комнаты оснащены кондиционером, всей необходимой мебелью и техникой, гостям предлагается меню подушек, в ванных комнатах есть стационарный фен, банные халаты, косметические наборы французского бренда «L’Occitane». В проживание в гостинице Мария в центре Санкт-Петербурга включено посещение СПА-центра с бассейном, джакузи, турецкой и русской баней. На всей территории гостиницы бесплатный доступ к сети WI-FI. На пятом этаже здания гостиницы Maria находится ресторан «Союз» с панорамными стенами и советской атмосферой 80-х годов прошлого века, в котором сервируется для проживающих (за дополнительную плату) завтрак в формате «шведский стол». При желании гости могут воспользоваться услугой рум-сервиса.

Даты заезда

    Взрослые

    Старше 17 лет

    2

    Ребенок

    до 17 лет

Доступные номера для бронирования

https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l8.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l9.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82la.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lb.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lc.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kd.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ke.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kh.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ki.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kj.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kk.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kl.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82km.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kn.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ka.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kb.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kc.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ks.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kt.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ku.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kv.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lj.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lk.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ll.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ld.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82le.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lf.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lg.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lh.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82li.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l4.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l5.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l6.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l7.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82jv.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k0.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k1.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k2.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k3.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k4.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k5.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k6.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k7.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k8.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82k9.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ko.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kp.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kq.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82kr.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l0.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l1.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l2.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82l3.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lm.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ln.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lo.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lp.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lq.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lr.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82ls.jpg
https://sys.svoy-hotel.ru/front/thumbs/view/photo/88/82lt.jpg